Liturgisch schilderij “Meiinoar op paad”

Uitleg schilderij “Meiinoar op paad” (“Met elkaar onderweg”)

In het schilderij zit een proces; het met elkaar onderweg zijn.
Links in het doek zijn roodbruine tinten te zien met vleugjes zwart en blauw. Deze staan voor het oude leven. Wanneer je tot geloof komt mag je je oude leven afleggen en mag je een nieuw leven in Christus ontvangen (2 Korintiers 5: 2). Het zwart en het blauw staan voor het oude, de strijd en de zonde.

Links bovenin ontstaat in het zilver een hart. Het staat voor Gods liefde voor ons (Johannes 3: 16 “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”).
Het rood van het hart staat voor die Liefde, maar ook voor het bloed dat gevloeid heeft voor onze zonden. In het hart is dat ook te zien door de krassen en oneffenheden die erin zitten. Het zijn onze zonden die Hij droeg. Dat is onvoorwaardelijke Liefde en pure Genade. Wij kunnen het niet verdienen; Christus heeft het voor ons gedaan! Het is voor iedereen.

Het witte vlak ernaast staat voor de reiniging die we daardoor in Hem mogen ontvangen.
Het lichtblauwe vlak staat voor de heiliging (Johannes 17: 17-19). Een proces waarin we naar God toe mogen groeien.

Daaronder de prachtige blauwe bron. Jezus zegt in de Bijbel: “Kom tot mij als je dorst hebt en ik zal je levend water geven en je zult geen dorst meer hebben” (Johannes 4: 10-14). Wanneer we ons laten vullen voeden bij die Bron kunnen we gereinigd worden, verder groeien en wil God ons door zijn Heilige Geest leiden.
Het lichtblauwe water zit in een soort kom. Het doopwater wordt hiermee uitgebeeld. Daar omheen twee “armen”; een plek van geborgenheid en veiligheid.

Onderaan het schilderij staan mensen. Een verbonden eenheid. Mensen die een keus hebben gemaakt en samen onderweg zijn. Ze maken dit proces, zoals hierboven vermeld, mee en zijn daarin verbonden met elkaar. Samen staan ze stil, maar zijn ze ook onderweg.
Midden in het schilderij is een Paadwizer (wegwijzer) te zien. Het heeft ook de vorm van een kruis. De juiste weg samen gaan. Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Johannes 14: 6). Hoe bijzonder dat deze mensen samen die weg mogen gaan.
In de wegwijsplaten kun je ook een opengeslagen boek zien: de Bijbel, Gods Woord. Heel bijzonder geeft dit de tekst weer uit Psalm 105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” De paadwizer wijst naar het goud, naar het Licht.

Kortom; door het kruis, wandelen in het Licht en naar het Licht toe. Met als leidraad zijn Woord. Dat hoeven we niet alleen te doen, maar met hem en met elkaar.

Rechts wordt steeds meer licht en goud. God heeft ons een hoopvolle toekomst gegeven (Jeremia 29:11).
We mogen met elkaar vallen en opstaan, leren en dichter naar Hem toe groeien, maar ook naar toe leven. We mogen na dit leven wederom elkaar en Gods kinderen wereldwijd ontmoeten, maar bovenal mogen we dan Hem ontmoeten.
Wat een hoopvolle toekomst!
Een prachtig doel om daar naartoe “Meiinoar op paad” te zijn!

Bertine Ketelaar,
20 september 2012