Wandkleed “Ruth”

Op een van de zijmuren van de Paadwizer hangen 9 “textielschilderijen”.
Zij stellen het verhaal voor van Ruth en zijn door 9 dames van de ’textielgroep’ gemaakt uit de decors van de musical ‘Ruth’ die in 2015 door gemeenteleden werd opgevoerd.

Centraal in de compositie van de doeken staat Ruth, die aren raapt en met wie weer een nieuwe toekomst gloort.
Boven en onder haar zijn de lege, dode aren van de hongersnood en de volle aren van het nieuwe leven te zien.

In de taferelen rondom Ruth worden de verschillende elementen in het verhaal van Ruth uitgebeeld: de dood van de man en zonen van Naomi, de hongersnood in Bethlehem, de vlucht van Noomi’s gezin naar Moab (neergezet in het verhaal van vluchtelingen van alle tijden over de hele wereld), de stad Jeruzalem waar de vluchtelingen welkom geheten worden, de poort in de stad waar het huwelijk van Ruth met Boaz “georganiseerd” werd, Naomi met de kleinzoon, en de zon, het licht van de toekomst.
Van het donker linksboven tot het licht rechtsonder.