Kerst-in voor alleenstaanden

Traditiegetrouw organiseren de gezamenlijke diaconieën en Caritas op Tweede Kerstdag in Talma Hiem de Kerst-in voor alleenstaanden. Om 10:45 uur staat de koffie klaar. Kerstliederen worden gezongen en deelnemers krijgen een hapje en drankje. Daarna is er een gezamenlijke lunch. Tussen 2 en 3 is de kerst-in afgelopen.

Opgeven kan tot zaterdag 16 december bij:
Bouke van der Zee 603 415

Als vervoer een probleem is, dit graag aangeven. Ook met dieet kan rekening gehouden worden. Wie een gedicht of iets anders heeft en dat wil voordragen kan dat aangeven bij opgave.

Winterprogramma

10 september was de startzondag van het winterprogramma. Ook nu zijn er weer verschillende activiteiten om aan mee te doen of aan bij te dragen.

Onder Activiteiten vind u meer informatie hierover, in de categorieën Creatief, muzikaal, verdiepend of gezellig

De flyer voor komend seizoen kunt u hier downloaden maar zal nog worden aangevuld.

Voor kerkelijke activiteiten in onze regio kunt u ook een kijkje nemen op de websites van de samenwerkende gemeentes Koudum, Warns en Molkwerum. Zie voor de seizoenkrant 2023 – 2024 bijvoorbeeld op  https://www.pknwarns.nl/seizoenprogramma

Breahûs open

In de zomermaanden juli en augustus zal de kerk it Breahûs weer wat vaker open zijn. De werkgroep ‘Breahûs iepen’ doet waar haar naam voor staat en zorgt ervoor dat de kerk elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur  in juli en augustus te bezichtigen is. Er zijn gidsen aanwezig die over het interieur van de kerk en de geschiedenis vertellen kunnen. Er wordt muziek gemaakt. 

Er zal ook een tentoonstelling zijn van de schilderijen van Uliana Shishkova. Uliana komt uit Belarus (Wit Rusland). In 2021 verliet ze met haar 3 kinderen haar land. Hoewel dit land formeel een democratie is, is het in de praktijk onder het bewind van president Loekasjenko een dictatuur. De vrijheid van meningsuiting staat zwaar onder druk en mensenrechten worden geschonden.

Uliana zal zo nu en dan op zaterdagmiddagen in it Breahûs aanwezig zijn om over haar schilderijen te vertellen. 

Ontmoeting rond de maaltijd 3

Ook in februari hebben we lekker met elkaar gegeten. Er waren weer nieuwe mensen te eten, kortom reuze gezellig!

Op 28 maart gaan we weer met elkaar eten in de Paadwizer.
Iedereen is welkom.

Misschien ken je wel iemand die je hiervoor kunt uitnodigen. Doe dat dan vooral en kom samen.
De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop om 17.30 uur.

Lees verder

Meezingen en vieren

met Taizé, Iona en Nijkleaster

Tijdens deze namiddagdienst worden er in afwisseling met de Cantorij liederen uit de Taizé Gemeenschap gezongen, maar ook uit de Iona Gemeenschap. In onze nabije omgeving is It Nijkleaster ontstaan en gegroeid en met Pinksteren worden daar grote stappen gezet. De kloostergemeenschap krijgt dan vorm en inhoud door het in gebruik nemen van It Westerhûs en het toetreden van kleasterlingen.

Lees verder

Ontmoeting rond de maaltijd

Wilt u er eens even uit? Nieuwe mensen ontmoeten of een keer niet koken? Dat kan.

De PKN Balk organiseert op 24 januari een ontmoeting rond de maaltijd in de Paadwizer. Iedereen is welkom. Misschien ken je wel iemand die je hiervoor kunt uitnodigen. Doe dat dan vooral en kom samen. De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop om 17.30 uur.

Een bijkomend voordeel is dat je thuis de verwarming laag kunt zetten want het is lekker warm in de Paadwizer. En net als bij liefde geldt voor warmte: als je het deelt, wordt het meer.

Lees verder

Kerst! Het mag weer!

Dit jaar kunnen we weer kerst vieren zonder opgelegde beperkingen. Geen lockdown of beperkte samenkomsten. En daar zijn we blij mee!

Met kerst mogen we:

 • 24 december om 21:30 Kerstnachtdienst
  met veel zang en muziek. Concordia speelt, de Cantorij zingt, solo’s van zang en bugel, orgelmuziek en meer
 • 25 december 7.00u zingend door de straten van Balk,
  om 6.50u verzamelen bij it Breahûs
 • 25 december 9.30u kerstochtenddienst
  in de Paadwizer

Voor wie een maatje mist…

Das kijkt naar de sterren.
Hij denkt aan Maatje en zwijgt…
En opeens voelt hij zich niet meer zo alleen.

Op zaterdag, 19 november (19:00-20:30) is er in it Breahûs een uur gelegenheid om samen op verschillende manieren stil te staan bij het missen van een maatje:

 • door gewoon stil te zijn;
 • naar muziek te luisteren;
 • een licht te ontsteken;
 • naar verhalen te luisteren en beelden te kijken over je weg vinden bij gemis en verdriet

Vieringen in De Paadwizer

Na de zomermaanden juli en augustus, waarin de vieringen in It Breahûs waren, vinden de vieringen weer plaats in De Paadwizer .

De vieringen worden ook weer in beeld en geluid uitgezonden via de website.

Er is ook weer kindernevendienst en (binnenkort) starten de JOK-vieringen voor de tieners ook weer.

Kerkdiensten in juli en augustus in ‘it Breahûs’

Vanwege de coronacrisis hebben er al meer dan twee jaar geen kerkdiensten plaatsgevonden in it Breahûs . Dit omdat in deze kerk minder ruimte is dan in de Paadwizer om met meerdere mensen goed afstand tot elkaar te bewaren en de de mogelijkheden tot ventilatie ook beperkter zijn. Nu de coronamaatregelen opgeheven zijn zullen de kerkdiensten in zomermaanden juli en augustusin it Breahûs plaatsvinden.
Deze diensten kunnen niet met beeld maar wel met geluid gestreamd worden. De link om de diensten (live of later) te beluisteren vindt u op onze website bij ‘Uitzendingen’ en dan ‘Dienst luisteren’.

Petrus in het land Live

Petrus in het land

Van 12 tot en met 21 mei trekt de Petrus-band door het land! Zes kerken in het land, óók de Paadwizer in Balk, zetten hun deuren open voor een mooie avond vol bijzondere liederen uit het Liedboek. Het gaat om vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen die voor het tv-programma Petrus in het land van een nieuw muzikaal jasje werden voorzien.

Lees verder

Vredeswake

Vredesduif

Voor zolang het nodig is en er behoefte aan is, zal de Raad van Kerken Balk eo vredeswakes houden. Een uur van inloop met muziek, gelegenheid om te bidden, hardop en in stilte, een kaars te branden, om wat te zeggen, om zo in beweging te komen voor de vrede.

Elke woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in it Breahûs.

Balk voor vrede

Vredesduif

Iedere oorlog is een ramp.
We dachten en hoopten dat een oorlog in Europa ondenkbaar zou zijn. We voelen ons machteloos tegen alle geweld in de wereld. We denken aan alle slachtoffers en willen oproepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen.

De Raad van Kerken stelt woensdag 2 maart it Breahûs open van 19.30 – 21.00 uur.

Lees verder

Omrop Fryslan zendt in februari kerkdiensten uit vanuit De Paadwizer

logo omrop fryslan

Omrop Fryslân zendt elke zondag een kerkdienst met een oecumenisch karakter uit.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Ze zijn te zien op de livestream op de website van Omrop Fryslân en op het tv-kanaal van Omrop Fryslân.

Iedere maand wordt van plaats en kerkgebouw in Fryslân gewisseld, zodat de diensten verspreid worden over de provincie. De inhoud van de diensten blijft vrijwel gelijk.

Lees verder