Omrop Fryslan zendt in februari kerkdiensten uit vanuit De Paadwizer

logo omrop fryslan

Omrop Fryslân zendt elke zondag een kerkdienst met een oecumenisch karakter uit.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Ze zijn te zien op de livestream op de website van Omrop Fryslân en op het tv-kanaal van Omrop Fryslân.

Iedere maand wordt van plaats en kerkgebouw in Fryslân gewisseld, zodat de diensten verspreid worden over de provincie. De inhoud van de diensten blijft vrijwel gelijk.

Lees verder

Steek een kaarsje aan voor wie je mist

De maand november is een maand van gedenken: Allerzielen – Gedachteniszondag.
Zaterdagavond 20 november is de kerk aan de Luts in Balk, it Breahûs, van 19.30 tot 21.00 uur open voor wie een lichtje wil branden ter nagedachtenis aan wie gemist wordt of gemist worden.

De pastores van de Protestantse Gemeente Lieke Versluis, Betty Posthumus en Maartje Wildeman zullen daarbij aanwezig zijn.
Er klinkt muziek en verhalen.
U en jij bent van harte welkom!

NBV21

Deze week verscheen een grondige herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, die door het leven zal gaan als Nieuwe Bijbelvertaling 2021, afgekort: NBV21.
De afgelopen 17 jaar verzamelde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) 20.000 kritiekpunten op de vertaling uit 2004. 12.000 van die punten vonden hun weg naar de NBV21.
Een derde van die kwesties kwam niet van bijbelwetenschappers en taalkundigen maar van bijbellezers en kerkelijke gebruikers. Ik was aangenaam verrast hierdoor.

Lees verder

Nieuwe website

Voor u ziet u de nieuwe website van de Protestantse gemeente Balk. We hopen u met deze nieuwe site beter op de hoogte te kunnen houden van nieuws uit de gemeente, jeugdwerk etc.

Heeft u vragen of ideeën of suggesties, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier