Welkom op de website van de PKN Balk
De Protestantse Gemeente Balk is een gemeente die verbondenheid zoekt. 
 Wij hebben dit vertaald in de volgende missie:
 Verbonden met elkaar zoeken we verbinding met God
en willen we als open gemeenschap geïnspireerd
betekenis geven aan ons leven en aan de samenleving     
breahs Paadwizer
   It Breahûs
   van Swinderenstraat 6
   8561 AP Balk
   tel. coördinator: 0631695882
 
   De Paadwizer
   Siemen de Jongstrjitte 2
   8561 DP Balk
   tel.coördinator: 0613326872
   tel. gebouw: 0514-602996