Voor wie een maatje mist…

Das kijkt naar de sterren.
Hij denkt aan Maatje en zwijgt…
En opeens voelt hij zich niet meer zo alleen.

Op zaterdag, 19 november (19:00-20:30) is er in it Breahûs een uur gelegenheid om samen op verschillende manieren stil te staan bij het missen van een maatje:

  • door gewoon stil te zijn;
  • naar muziek te luisteren;
  • een licht te ontsteken;
  • naar verhalen te luisteren en beelden te kijken over je weg vinden bij gemis en verdriet

Vieringen in De Paadwizer

Na de zomermaanden juli en augustus, waarin de vieringen in It Breahûs waren, vinden de vieringen weer plaats in De Paadwizer .

De vieringen worden ook weer in beeld en geluid uitgezonden via de website.

Er is ook weer kindernevendienst en (binnenkort) starten de JOK-vieringen voor de tieners ook weer.

Kerkdiensten in juli en augustus in ‘it Breahûs’

Vanwege de coronacrisis hebben er al meer dan twee jaar geen kerkdiensten plaatsgevonden in it Breahûs . Dit omdat in deze kerk minder ruimte is dan in de Paadwizer om met meerdere mensen goed afstand tot elkaar te bewaren en de de mogelijkheden tot ventilatie ook beperkter zijn. Nu de coronamaatregelen opgeheven zijn zullen de kerkdiensten in zomermaanden juli en augustusin it Breahûs plaatsvinden.
Deze diensten kunnen niet met beeld maar wel met geluid gestreamd worden. De link om de diensten (live of later) te beluisteren vindt u op onze website bij ‘Uitzendingen’ en dan ‘Dienst luisteren’.

Petrus in het land Live

Petrus in het land

Van 12 tot en met 21 mei trekt de Petrus-band door het land! Zes kerken in het land, óók de Paadwizer in Balk, zetten hun deuren open voor een mooie avond vol bijzondere liederen uit het Liedboek. Het gaat om vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen die voor het tv-programma Petrus in het land van een nieuw muzikaal jasje werden voorzien.

Lees verder

Vredeswake

Vredesduif

Voor zolang het nodig is en er behoefte aan is, zal de Raad van Kerken Balk eo vredeswakes houden. Een uur van inloop met muziek, gelegenheid om te bidden, hardop en in stilte, een kaars te branden, om wat te zeggen, om zo in beweging te komen voor de vrede.

Elke woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in it Breahûs.

Balk voor vrede

Vredesduif

Iedere oorlog is een ramp.
We dachten en hoopten dat een oorlog in Europa ondenkbaar zou zijn. We voelen ons machteloos tegen alle geweld in de wereld. We denken aan alle slachtoffers en willen oproepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen.

De Raad van Kerken stelt woensdag 2 maart it Breahûs open van 19.30 – 21.00 uur.

Lees verder

Omrop Fryslan zendt in februari kerkdiensten uit vanuit De Paadwizer

logo omrop fryslan

Omrop Fryslân zendt elke zondag een kerkdienst met een oecumenisch karakter uit.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Ze zijn te zien op de livestream op de website van Omrop Fryslân en op het tv-kanaal van Omrop Fryslân.

Iedere maand wordt van plaats en kerkgebouw in Fryslân gewisseld, zodat de diensten verspreid worden over de provincie. De inhoud van de diensten blijft vrijwel gelijk.

Lees verder

Steek een kaarsje aan voor wie je mist

De maand november is een maand van gedenken: Allerzielen – Gedachteniszondag.
Zaterdagavond 20 november is de kerk aan de Luts in Balk, it Breahûs, van 19.30 tot 21.00 uur open voor wie een lichtje wil branden ter nagedachtenis aan wie gemist wordt of gemist worden.

De pastores van de Protestantse Gemeente Lieke Versluis, Betty Posthumus en Maartje Wildeman zullen daarbij aanwezig zijn.
Er klinkt muziek en verhalen.
U en jij bent van harte welkom!

NBV21

Deze week verscheen een grondige herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, die door het leven zal gaan als Nieuwe Bijbelvertaling 2021, afgekort: NBV21.
De afgelopen 17 jaar verzamelde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) 20.000 kritiekpunten op de vertaling uit 2004. 12.000 van die punten vonden hun weg naar de NBV21.
Een derde van die kwesties kwam niet van bijbelwetenschappers en taalkundigen maar van bijbellezers en kerkelijke gebruikers. Ik was aangenaam verrast hierdoor.

Lees verder

Nieuwe website

Voor u ziet u de nieuwe website van de Protestantse gemeente Balk. We hopen u met deze nieuwe site beter op de hoogte te kunnen houden van nieuws uit de gemeente, jeugdwerk etc.

Heeft u vragen of ideeën of suggesties, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier