Welkom op de website van de PKN Balk
 

Palmpasen

We mochten dit jaar niet bij elkaar komen om onze palmpaasstok te versieren. En een optocht van de kinderen met hun palmpaasstokken op Palmzondag zou toch écht uit meer dan drie kinderen bestaan - mocht ook niet.
Daarom hebben we dit jaar onze stokken thuis versierd, en lopen we in een digitale optocht om "Hosanna" te zingen, want de Koning komt!

Voorlopig geen kerkdiensten 

In verband met de corona-maatregelen zullen er geen kerkdiensten plaats vinden voor zolang als de door de regering afgekondigde maatregelen van kracht zijn.

Door de ‘Gaasterlandse’ voorgangers worden de komende tijd diensten verzorgd vanuit de Nicolaaskerk in Stavoren (zondag – 9.30uur).

U kunt deze diensten live of later beluisteren via:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1804-Protestantse-Gemeente-Stavoren.

 
De Protestantse Gemeente Balk is een gemeente die verbondenheid zoekt. 
 Wij hebben dit vertaald in de volgende missie:
 Verbonden met elkaar zoeken we verbinding met God
en willen we als open gemeenschap geïnspireerd
betekenis geven aan ons leven en aan de samenleving     
breahs Paadwizer
   It Breahûs
   van Swinderenstraat 6
   8561 AP Balk
   tel. coördinator: 0631695882
 
   De Paadwizer
   Siemen de Jongstrjitte 2
   8561 DP Balk
   tel.coördinator: 0613326872
   tel. gebouw: 0514-602996