Welkom op de website van de PKN Balk
 
Gezamenlijke kerkdiensten
Dit is de link naar de komende gezamenlijke kerkdiensten vanuit de Hoekstien: http://kerkdienst.jcmusic.nl
Door deze link aan te klikken kunnen de gemeenteleden de dienst live volgen.
Daarna komen de diensten in het 'archief', dat je ook via deze link ziet en kunnen de diensten naderhand worden gevolgd.
 
Kindernevendienst tijdens corona
  
Voorlopig geen kerkdiensten 
In verband met de corona-maatregelen zullen er geen kerkdiensten plaats vinden voor zolang als de door de regering afgekondigde maatregelen van kracht zijn.

Door de ‘Gaasterlandse’ voorgangers worden de komende tijd diensten verzorgd vanuit de Hoekstien te Ijemirdum (zondag – 9.30uur).

U kunt deze diensten live of later beluisteren via:  

http://kerkdienst.jcmusic.nl

De Protestantse Gemeente Balk is een gemeente die verbondenheid zoekt. 
Wij hebben dit vertaald in de volgende missie:
Verbonden met elkaar zoeken we verbinding met God
en willen we als open gemeenschap geïnspireerd
betekenis geven aan ons leven en aan de samenleving     
breahs Paadwizer
   It Breahûs
   van Swinderenstraat 6
   8561 AP Balk
   tel. coördinator: 0631695882
 
   De Paadwizer
   Siemen de Jongstrjitte 2
   8561 DP Balk
   tel.coördinator: 0613326872
   tel. gebouw: 0514-602996