Gemeente

De Protestantse Gemeente Balk is een gemeente die verbondenheid zoekt.  Wij hebben dit vertaald in de volgende missie: 

“Verbonden met elkaar zoeken we verbinding met God en willen we als open gemeenschap geïnspireerd betekenis geven aan ons leven en aan de samenleving”