Gesprek & ontmoeting

klik op de naam van de activiteit voor meer informatie.

Lea en Rachel, een familieverhaal
Wij zijn allemaal deel van een familieverhaal. Wat komen wij op het spoor aan de hand van het Bijbelverhaal over Lea en Rachel?

Groen geloven – wat is dat?
Duurzaamheid is een thema dat hoog op vele agenda’s staat. Ook in kerken? Er is Ecokerk, Groen Geloven en Groen Gelovig. Er is zelfs een Groene Bijbel. Wat houdt dat precies in? En welk appél gaat er van de ecologische crisis uit? Theologe Trees van Montfoort, lid van de werkgroep …

Het kruis als bron van leven
Wat betekent het ‘het kruis van Christus’? Waarom moest Jezus voor onze zonden sterven? Wat houdt 'verzoening' in? Het is een belangrijk thema in het christelijk geloof, maar of het nog het hart van velen raakt? Wie het klimaat in de kerken een beetje kent, weet dat er vooral vragen …

Waar was/is God in de crisis
De coronacrisis heeft veel gevraagd, van ons persoonlijk, van ons als samenleving op allerlei niveau’s. En het heeft ook veel prangende vragen ten berde gebracht. Onder andere over dat niet alles maakbaar is. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat is ‘alles’? Bedoelen we dan bijvoorbeeld dat lijden …

Gesprek rond een thema
Ontmoeting en gesprek om herkenning, humor, kwetsbaarheid, kracht en bijbelse inspiratie te delen voor mensen die leven zonder partner. Aan de hand van het boekje ‘Mooi niet alleen – het complexe en complete leven van een single’ van Rebecca Onderstal.

Samen lunchen
Soep, koffie en thee worden geserveerd, lunchpakket graag  zelf meenemen.

Dag zeggen. Dolen in rouw.
Ds. Pieter Both verloor zijn vrouw, vlak na de geboorte van hun derde kind. Rolinda Both was zelf ook predikant, in Vollenhove. Hij schreef er een boek over : ‘Dag zeggen. Dolen in rouw’. Een avond om elkaar te ontmoeten en om een weg te leren vinden om verder te gaan.
Door: pastor Reijer Pasterkamp
Waar: de Nicolaaskerk in Hemelum
Wanneer: begin 2022, nadere info volgt

Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’
Baukje Loonstra en Lolkje Akkerman
Tel.: (0514) 60 33 92 / (0514) 60 31 07
Waar: de Paadwizer
Duur: van 14.00 tot 16.00 uur
Wanneer: om de 14 dagen op maandag

Gespreksgroep in huiskamerzetting tot ca 55 jaar
Met elkaar over geloof, kerk, religie, alledaagse én persoonlijke dingen praten bij iemand thuis.
Informatie: Fokje de Jong
Tel.: (06) 20 05 69 12
Mail: durk.fokje@planet.nl
Aanvang: 28 oktober

Groothuisbezoeken
Een middag en avondbijeenkomst per wijk om elkaar beter te leren kennen.
Informatie: Pastor Lieke Versluis en ds. Maartje Wildeman
Tel.: (06) 39 10 72 70 / (0514) 59 37 81
Mail: liekeversluis@live.nl / m.wildeman@pknbalk.nl
Waar: de Paadwizer
Wanneer: januari en februari, nadere info volgt