Balk voor vrede

Vredesduif

Iedere oorlog is een ramp.
We dachten en hoopten dat een oorlog in Europa ondenkbaar zou zijn. We voelen ons machteloos tegen alle geweld in de wereld. We denken aan alle slachtoffers en willen oproepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen.

De Raad van Kerken stelt woensdag 2 maart it Breahûs open van 19.30 – 21.00 uur.

Er is gelegenheid om te bidden voor vrede, om een kaars te branden, om stil te zijn, om onze verbondenheid te tonen met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. En met alle onschuldige burgers ook in Rusland en elders in de wereld die meegezogen worden in oorlogsgeweld.

Iedereen is van harte welkom. Hoe klein ook, Balk voor Vrede wil laten zien dat we opstaan tegen oorlogsgeweld.

Van 17.15 tot 17.30 uur zullen zoals elders in Nederland de kerkklokken klinken als teken en geluid van solidariteit.