Omrop Fryslan zendt in februari kerkdiensten uit vanuit De Paadwizer

logo omrop fryslan

Omrop Fryslân zendt elke zondag een kerkdienst met een oecumenisch karakter uit.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Ze zijn te zien op de livestream op de website van Omrop Fryslân en op het tv-kanaal van Omrop Fryslân.

Iedere maand wordt van plaats en kerkgebouw in Fryslân gewisseld, zodat de diensten verspreid worden over de provincie. De inhoud van de diensten blijft vrijwel gelijk.

De diensten worden door verschillende kerkgenootschappen verzorgd, zodat de oecumene tot zijn recht kan komen.

In de maand februari is De Paadwizer “tsjerke fan de moanne”; de diensten worden verzorgd door de Raad van Kerken – Balk eo.