Steek een kaarsje aan voor wie je mist

De maand november is een maand van gedenken: Allerzielen – Gedachteniszondag.
Zaterdagavond 20 november is de kerk aan de Luts in Balk, it Breahûs, van 19.30 tot 21.00 uur open voor wie een lichtje wil branden ter nagedachtenis aan wie gemist wordt of gemist worden.

De pastores van de Protestantse Gemeente Lieke Versluis, Betty Posthumus en Maartje Wildeman zullen daarbij aanwezig zijn.
Er klinkt muziek en verhalen.
U en jij bent van harte welkom!