NBV21

Deze week verscheen een grondige herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, die door het leven zal gaan als Nieuwe Bijbelvertaling 2021, afgekort: NBV21.
De afgelopen 17 jaar verzamelde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) 20.000 kritiekpunten op de vertaling uit 2004. 12.000 van die punten vonden hun weg naar de NBV21.
Een derde van die kwesties kwam niet van bijbelwetenschappers en taalkundigen maar van bijbellezers en kerkelijke gebruikers. Ik was aangenaam verrast hierdoor.

Dat een gerenomeerd instituut als het NBG de expertise van de betekenis van de bijbelverhalen niet aan onderzoekers voorbehoudt, maar de lezer die van zich laat horen ook serieus neemt. De bijbel is geen statisch boek, maar een boek om over in gesprek te gaan.

Een dag na de presentatie werd een exemplaar van de NBV21 al bij mij bezorgd. Ik kon het niet
nalaten meteen de vertaling uit 2004 van de bijbellezing van deze zondag met die van 2021 te
vergelijken.
Mijn vinger gleed over een wat beduimelde pagina van Zacharia 8 en over een hagelnieuwe.
Natuurlijk wijken de teksten niet noemenswaardig van elkaar af. Maar ik zag toch een verandering, die duidelijk maakt dat de bijbel niet de mens in zijn algemeenheid aanspreekt, maar op persoonlijk niveau.

NBV04 NBV21
vers 4
Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten
vers 5
en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen
vers 4
Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten
vers 5
en de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes

ds. Maartje Wildeman