Auteur: Steven

Vredeswake

Vredesduif

Voor zolang het nodig is en er behoefte aan is, zal de Raad van Kerken Balk eo vredeswakes houden. Een uur van inloop met muziek, gelegenheid om te bidden, hardop en in stilte, een kaars te branden, om wat te zeggen, om zo in beweging te komen voor de vrede.

Elke woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in it Breahûs.

Nieuwe website

Voor u ziet u de nieuwe website van de Protestantse gemeente Balk. We hopen u met deze nieuwe site beter op de hoogte te kunnen houden van nieuws uit de gemeente, jeugdwerk etc.

Heeft u vragen of ideeën of suggesties, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier