Jeugd en jongeren

Bekijk onze nieuwe facebook pagina en
like deze pagina als jullie die leuk vinden
social-facebook-button-blue-icon
 
 
Oppas
Elke zondag is er tijdens de viering oppas voor de jonge kinderen (0-4 jaar).  Het is in onze gemeente de gewoonte dat ook de allerkleinsten de zegen ontvangen; tijdens de collecte kunnen zij opgehaald worden uit hun ruimte.
Informatie:  Sjoukje Bijlsma

Kindernevendienst (KND)

Iedere zondag tijdens de kerkdienst kunnen kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool ongeveer een half uurtje de dienst verlaten voor een eigen speciale viering, de zogenaamde kindernevendienst.  Tijdens de KND krijgen de kinderen op hun eigen niveau uitleg over het thema van die zondag. Zo worden er bijbelverhalen verteld en wordt er geknutseld en gespeeld. Op die manier worden kinderen op hun eigen manier betrokken bij de kerkdienst.  Een enthousiast team van vrijwilligers zet zich in om van de KND iets moois en gezelligs te maken.
In de periode voor Kerst en Pasen organiseert de KND vaak (grote) projecten.
Informatie over de Kinder Neven Dienst bij de voorzitter van de KND Tjitske van der Heide

PLUS-groep

Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool is er elke zondagochten de plus-groep.  Tijdens de bijeenkomsten van de plus-groep wordt er naar muziek geluisterd, wordt er lekker gewerkt en gepraat.
De plus-groep houdt het midden tussen de kindernevendienst en het JOK; van beide werelden het goede voor de oudste kinderen van de basisschool.
Een enthousiast team van vrijwilligers zet zich in om van de plus-groep iets moois en gezelligs te maken.
De plus-groep doet samen met de kinderen van de KND mee aan de projecten rondom de 40-dagentijd en de adventstijd.
Informatie:  Tjitske van der Heide

JOK

Jeugd Onder Kerktijd; de naam zegt het al: voor jeugd is er (eerst) eens in de 14 dagen tijdens de kerkdienst een speciale bijeenkomst.
Je komt samen met je ouders om half tien naar de kerk, maar terwijl je ouders netjes in de kerkzaal op de stoelen gaan zitten, ga jij naar de Ferbining - lekker in de zitzakken of kussens in de lounge-hoek hangen. Terwijl je een bakje koffie of thee drinkt hebben we het eerst even over het weekend.  En zo langzamerhand begint dan de viering voor jongeren. Geen orgelmuziek en zware preken, maar gewoon samen luisteren naar muziek en praten over (dat dan weer wel) dezelfde tekst uit de Bijbel als waar je ouders in de kerkzaal naar luisteren. Een viering over hetzelfde thema, maar dan wel op een manier voor jongeren.
Na de collecte, die ook bij het JOK wordt gehouden (maar dan wel voor een eigen doel - samen met de kinderen van de kindernevendienst), gaan de Jokkers naar de kerkzaal, daar komen we dan allemaal samen om als een gemeente de zegen te krijgen.
JOK is er voor de jongeren vanaf de eerste klas voortgezet onderwijs.
Informatie:  Steven van der Sluis

Jeugdclubs

Club (jongens en meisjes van groepen 7 en 8 van de basisschool)  
Vanaf september tot en met april gaat de jeugdclub weer van start!!  Eén keer in de twee weken komt de groep bij elkaar op een doordeweekse avond.  Er worden christelijke, wereldlijke of actuele thema's besproken en er is altijd tijd voor spelletjes en knutselen.  Een clubavond duurt ongeveer 1 uur en is in "de Ferbining".
Zorg dat je erbij bent want het wordt superleuk.
Informatie:  Derk Jan Schram 
 
 
12+-club (jongens en meisjes van 1e en 2e jaar voortgezet onderwijs)  
Eén keer in de 3 á 4 weken komen we bij elkaar op de woensdagavond.  De clubavond vindt plaats in ons nieuwe jeugdgebouw bij de Paadwizer: "De Ferbining" en duurt ongeveer een uur. Natuurlijk is het gezellig samenzijn een belangrijk doel waarbij we actuele en christelijke thema's met elkaar bepraten. Ook zal er genoeg ruimte zijn voor andere activiteiten en voor jullie eigen inbreng. We hopen op jullie komst want dan kunnen we er iets leuks van maken.
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> wordt gebruik gemaakt van frames. Dit wordt echter niet door uw browser ondersteund.</p></span></span></span>