Dienst van de zondag 20 januari 2019

20 januari Paadwizer 9.30 uur Zondag van de eenheid RvK mmv Sjongers Oktet
Voorgangers Dr. C. Buisman en Ds. A. Oosting
Ouderling van dienst Annet Minkema
Organist Bert van der Lijn
Lector Zr. Trix Bergsma
Koster Sjoerd Riemersma
Kindernevendienst 1 t/m 8 en JOK
Collecten Raad van Kerken

Na de dienst Koffiedrinken

27 januari Breahûs 9.30 uur Ds. S.T. Bergsma

Voor vervoer naar de kerk kunt u bellen met Bauke van de Zee Tel. 603415