Dienst van de zondag 21 oktober 2018
 
9.30u. Paadwizer
Dienst wordt verzorgd door It Kwartettekoar
Ouderling van dienst Berend Okma
Organist B. van der Lijn
Koster Derk Jan Schram
Lector Kristel Cnossen
Kindernevendienst Geen
Collecten 1ste Sulawesi 2de Kerk
Na de dienst Koffiedrinken
28 okt 9.30u. Paadwizer Pastor A.Adema, Idskenhuizen
Rijdienst 28 oktober: H. Roskam 601761 & S. Boersma 602375