DIENST VAN DE ZONDAG  21 juli 2019
 
9.30u. It Breahûs
Voorganger Ds. Peter van Commenee
Ouderling van dienst Stien Halma
Organist Bertha Harkema
Lector -
Koster Hendrik Alkema
Kindernevendienst geen
Collecten 1 Diaconie 2 Kerk
Na de dienst Koffiedrinken
 
28 juli 9.30u It Breahûs
Ds. J. Kok uit Balk
Voor vervoer naar de kerk kunt u bellen met Bouke van der Zee. Tel. 603415