DIENST VAN DE ZONDAG 24 november 2019
 
9.30u. De Paadwizer Gedachteniszondag
Voorganger Ds. Sietske Bergsma en Ds. Peter van Commenee
Ouderling van dienst Afke van Rijs
Organist Bert van der Lijn 
Lector -
Koster Ds. Peter van Commenee
Kindernevendienst Groep 1-4 en 5-8 
Collecten 1 PK pastoraat 2 Kerk
Na de dienst Koffiedrinken  
 
1 december  9.30u De Paadwizer 
Ds. Peter van Commenee                  
10.30u Talmahiem  Pastor Betty Posthumu                 
19.15u Doopsgezinde kerk Avondgebed/Raad van kerken
 
Voor vervoer naar de kerk kunt u bellen met Bouke van der Zee. Tel. 603415