DIENST VAN DE ZONDAG  - 19 mei 2019
 
Breahûs 9.30 uur 
Voorganger           Ds. G. de Haan, Oosterzee
Ouderling van dienst Annet Draaisma
Organist             Bert van der Lijn 
Lector               Peter Braam
Koster               Bram van Dijk
Kindernevendienst    Groep 1 t/m 8 
Collecten            1e Diaconie   2e  kerk 
 
Na de dienst: samen Koffiedrinken  
 
Op 26  mei dienst in de Paadwizer 9.30 uur
waarin Ds. S.T. Bergsma voorgaat met als thema:
Samen delen dienst 

Voor vervoer naar de kerk kunt u bellen met Bouke van der Zee. Tel. 603415