DIENST VAN DE ZONDAG 15 september 2019
De Paadwizer 9.30 uur
Voorganger                Ds. P.R. van Commenee
Ouderling van dienst Afke van Rijs
Organist                     Bert van der Lijn
Lector                        Kristel Cnossen
Koster                        Derk Jan Schram
Kindernevendienst    Groep 1 t/m 8
Collecten                   1e zending 2e kerk
 
Na de dienst Koffiedrinken

22 sept. 9.30 De Paadwizer Vredeszondag
                                            Voorgangers R.v.K.

Voor vervoer naar de kerk kunt u bellen met Bouke van der Zee. Tel. 603415