DIENST VAN DE ZONDAG 26 januari  2020
 
3e zondag na Epifanie kleur groen
 
It Breahûs 9.30 uur  Heilig Avondmaal Voorganger   Ds. S.T. Bergsma
Ouderling van dienst  Dirk Faber
Organist  Roelof van Luit 
Lector  Eva Dijkstra
Koster  Sjouke Mulder
Kindernevendienst  Groep 1t/m 8 en JOK Collecten   1e Diaconie   2e kerk 
Na de dienst  Koffiedrinken
 
2 februari it Breahûs 9.30  Mevr. Mulder-Vogelzang
2 februari Talma Hiem 10.30 Jannie van Koten
2 februari Doopsgez. Kerk 19.15 Mevr. T. Bergsma
 
Voor vervoer naar de kerk kunt u bellen met Bouke van der Zee. Tel. 603415