24 maart 2019

Paadwizer 9.30 uur 3e zondag 40 dagentijd
Voorganger Ds. P. van Commenee
Ouderling van dienst Afke van Rijs
Organist Bertha Harkema
Lector Goffe Venema
Koster Derk Jan Schram
Kindernevendienst Groep 1 t.m. 8 en + groep
Collecten 1e Kerk in Actie 2e kerk
Na de dienst Koffiedrinken


31 maart Paadwizer 9.30 uur Ds. S.T. Bergsma

Voor vervoer naar de kerk kunt u bellen met Bouke van der Zee Tel. 603415