Agenda
 
Vakantie en verhuizen
Woensdag 7 augustus verhuizen wij naar Oentsjerk. Onze vakantie (inclusief een
week verhuisverlof) is van a.s. zaterdag 27 juli tot en met zondag 25 augustus.
Nog één keer ons nieuwe adres: de Pleats 17, 9062 HR. Telefoon: 058-8438480.
Mobiel Sietske 0637281564, mobiel Peter 0642625066.
Ds. Sietske Bergsma en ds. Peter van Commenee

Vakantie Betty Posthumus
Mijn vakantie is dit jaar van 15 tot 29 juli en 17 t/m 25 augustus.
Na mijn vakantie en de rest van de zomer ben ik te bereiken op mijn mobiel: 06-41843096
Met vriendelijke groet, Betty Posthumus.

Geen kindernevendienst
Vanaf 21 juli tot en met 18 augustus is er geen kindernevendienst.
Vanaf 25 augustus is er weer kindernevendienst.
Groetjes Tjitske van der Heide