Agenda
 
AZC
Heel hartelijk dank aan een aantal gemeenteleden die spontaan hebben gereageerd op de oproep voor
fietsen voor het AZC. Joh. Stegenga zal deze bij het AZC afleveren. Onder leiding kunnen deze
nieuwkomers zelf de fietsen verder geschikt maken. Ook zal in samenwerking met fietshandel Mous de
verlichting in orde gemaakt worden. Fijn dat zoiets kan!
 
De Eritreërs houden hun diensten in het Breahûs.
's Maandags en donderdags van 17.00-19.00 uur. Graag zouden we nog wat hulp uit de
gemeente krijgen voor opening/sluiting op deze dagen. Ik weet dat iedereen 'vol' zit met allerlei
vrijwilligerstaken maar Yde Jan, Hindrik en Wiepkje hopen toch nog op wat versterking. Samen zijn we
verantwoordelijk! Een sleutel omdraaien zo eens in de 2 weken moet te doen zijn........
Ik hoor graag een reactie. Annet Draaisma 603388

Tijdens onze zondagsdienst komt er ook weer een groep Iraniërs de diensten bijwonen. Zij willen graag
contact met onze gemeente. De Paadwizer is daarom weer open voor hen iedere woensdagmorgen van
9.30 tot 11.30. Zij krijgen dan een uurtje Nederlandse les en daarna wordt een kopje koffie of thee
gedronken en is er gelegenheid om wat met elkaar te praten.

Op 28 september is er Open Dag op het AZC. Voel u welkom om daar een kijkje te nemen.
Op de tafel in de hal ligt een grote stapel van het blad Petrus. In dit nummer staat een artikel over de
contacten van onze gemeente met de gemeente in Oderberg. Gratis mee te nemen.
Berend Okma

Startzondag; “Een goed verhaal”
Langzaam komt het startweekend dichterbij! Op zaterdag hebben we een prachtig programma.
Vanaf 15.30 uur is de kerk(Paadwizer) open voor jong en oud. En staat de koffie/thee klaar.
Om 16.00 uur is er een spetterend optreden van onze jeugd van Prelude onder leiding van Roelien
Braam en Esther de Jong. De hele middag zijn er al veel mensen actief vanuit de maaltijdgroep, die
samen iets zullen voorbereiden voor de inwendige mens. Na het concert is er gelegenheid om met elkaar
te eten(tijd ongeveer 17:30/17:45uur)Kosten voor het eten:vrijwillige bijdrage.
Na het eten wordt er een escaperoom georganiseerd dit zal ongeveer tegen 19:00 uur zijn.
U kunt zich opgeven voor het eten en de escaperoom bij Stien en Derk Jan.
Op zondag 29 september hebben we een inspirerende viering die we afsluiten met bijpassende
workshops. Tijdens deze workshops kan een ieder op zijn eigen manier bezig met zijn of haar “goede
verhaal”. Verder willen wij iedereen nog wijzen op het boek met “goede verhalen”. Wat voor in de kerk
ligt een boek waarin u aan kunt geven welk bijbelverhaal belangrijk is voor u. Wat maakt dit verhaal zo
waardevol?
Daarnaast hebben we ook gevraagd om foto’s aan te leveren “met een goed verhaal” voor een expositie.
Omdat een foto voor iedereen erg persoonlijk is willen wij de fotografen vragen de foto kant en klaar bij
ons in te leveren. Deze mag ingelijst zijn maar andere creatieve manieren mogen natuurlijk ook. Het is
uw goede verhaal tenslotte!
Wij hebben ontzettend veel zin in het startweekend en hopen dat we dit mogen beleven met u allen.
Namens de jeugdouderlingen; Stien Halma en Derk Jan Schram