Activiteitengids 2018-2019
 
Protestantse gemeente Balk
 
TENMINSTE HOUDBAAR TOT……
Dit staat op bijna alle voedselproducten die we in de winkel kopen. Ons voedsel is
niet oneindig houdbaar. Het bederf ligt op de loer. Beperkte houdbaarheid kan voor
meer dingen gelden dan alleen van voedsel. Hoe houdbaar is ons milieu, het
klimaat, onze manier van samenleven, consumeren, maar ook hoe houdbaar is de
vrede in de wereld, geloven, religie en kerkzijn, relaties? Hoe lang blijft iets goed en
gezond ?
We hebben het bovenstaande als thema voor het komende jaar gekozen. De
houdbaarheid van het leven zou je kunnen zeggen in de breedste betekenis van het
woord. Dit thema willen we uitwerken op verschillende manieren, voor héél de
gemeente. Hierbij willen we de focus vooral leggen op wat wij kunnen doen. Zijn er
oplossingen mogelijk die we hier in onze eigen gemeente en in ons eigen dagelijks
bestaan kunnen realiseren? Vanuit verschillende geledingen binnen onze kerkelijke
gemeenschap wordt er al nagedacht over bv. de duurzaamheid op het gebied van
energie. We zijn afgelopen jaar ook fairtrade gemeente geworden. We hopen dat er
in de komende tijd meer initiatieven en ideeën zullen ontstaan en concreet worden
gemaakt. Het is in ieder geval ook een deel van onze roeping als gelovigen; zuinig
zijn op de aarde en alles wat ons daarin gegeven is, maar ook zuinig zijn op elkaar.
Samen zoeken naar en werken aan een houdbare samenleving. We hopen dat
zoveel mogelijk mensen hieraan mee willen doen.
Namens de taakgroepen Verbinding en Toerusting,
Ds. Sietske Bergsma.
 
U kunt de gids downloaden door hier te klikken.
 
De gids wordt aangeboden in PDF formaat. Daarvoor heeft u Adobe Reader nodig. Mocht dit niet op uw computer staan
dan kunt u dat hier downloaden.