Algemene informatie
 
Hieronder vindt u algemene informatie die van belang kan zijn
 
Predikant
Ds. Maartje Wildeman, Tribune 10, 8561 GM Balk: 0514-593781
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(woensdag en zaterdag vrije dagen)
pastoraal verantwoordelijk voor alle straten ten zuiden van de Luts (vanaf de Raadhuisstraat)
 
Pastoraal werker
Pastor Lieke Versluis, de Flechtreed 43, 8567 KC Oudemirdum: 06 3910 7270
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(maandag en vrijdag vrije dagen)
pastoraal verantwoordelijk voor 
- Alle straten ten noorden van de Luts (vanaf de van Swinderenstraat)
- Talud, Eastwal en Noardwal
- Wiebren van der Heideplein
- Gemeenteleden om útens (buiten Balk)
 
Pastor Betty Postumus, Middelgronden 10, 8531 NM Lemmer: 0514-564377 of 06 4184 3096
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal verantwoordelijk voor Talmahiem, Talmapark, de Skou en de Stip
 
Preses: Dhr. B. Commijs, De Wurdze 47, 8561 JE Balk
 
Scriba: Dhr. E. Lankman, Minne Jeltesstrjitte 24, 8561 DZ Balk: 0514-604125
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Algemeen:
Protestantse Gemeente Balk, Postbus 35, 8560 AA Balk, www.pknbalk.nl
Paadwizer: Siemen de Jongstrjitte 2 Balk
Kerkelijk bureau: 0514-602996
Coördinator: 06 1332 6872
 
It Breahûs: Van Swinderenstraat 6 Balk
Coördinator: 06 3169 5882
 
Emailadressen:
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
College van rentemeesters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Financiële zaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Kerkblad ‘ûnderweis’:
Administratie:
Fam Rollema, Benjamin Steegengastrjitte 19, 8561 GL Balk: 0514-605527
Abonnementsgeld á € 15 vóór 1 maart overmaken op: NL61 INGB 0000 7220 57
T.n.v. kerkblad ûnderweis PKN Balk met vermelding van uw naam en adres.
Bezorging:
Dhr. W. Elzinga, Menno Simonszstraat 24, Balk: 0514 602840
Redactie:
Dhr. J. Minkema, Stinsenwei 38, Harich: 0514-603388
Mw. K. Cnossen, De Mieden 2a, Balk: 0514 604334
Inleveren van kopij via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.