Agenda
I.vm. het coronavirus heb ik de gehele kerkbrief voor aankomende week op de website gezet.
Misschien dat sommigen van u de papieren kerkbrief altijd krijgen dan kan men eventueel deze hier lezen.
Vr. Gr. Jan Schippers
Jaargang 23 – Nummer 48 – 29 november 2020
Liturgische kleur: paars
 
De Paadwizer 9.30 uur 1e Advent
Voorganger ds. A Bouman, Leeuwarden
Ouderling van dienst Margriet Tichelaar-Dijkstra
Organist Bert van der Lijn
Koster Durk de Jong
Collecten 1 Diaconie Kerstvrouwen 2 Kerk
Kerkdienst beluisteren https://kerkdienstgemist.nl/stations/804-Protestantse-Gemeente-Balk
De Ferbining 10.00 uur Kinderkerk
De komende 4 weken (adventsperiode) is er elke week kinderkerk.
 
Lief en Leed
Opgenomen in ziekenhuis
Mevr. T. Mulder - de Vlugt (Sportfjild 19) is afgelopen zondag opgenomen in het Antonius
Ziekenhuis te Sneek; maandag as. wordt mevrouw Mulder opgenomen in De Ielânnen in Sneek voor
verdere revalidatie.
Thuisgekomen
Mariska Emperpoll, Trompstraat 31 8561 BA Balk, is na een operatie weer thuis gekomen uit het
ziekenhuis. Ze zou het vast fijn vinden om een kaartje te ontvangen.
Bedankt
Hartelijk bedankt, ook namens Jan, voor de belangstelling tijdens mijn verblijf en bij de thuiskomst
uit het ziekenhuis. Hartelijke groeten,
Doetie v.d.Veer
 
Heuglijk nieuws:
De kerkenraad heeft op 17 november jl. besloten een beroep uit te brengen op ds. M. Wildeman.
De beroepsbrief is door de voorzitter, Annet Draaisma, en de scriba van de kerkenraad met een mooi boeket overhandigd.
We zijn zeer verheugd dat ds.Wildeman het beroep heeft aangenomen!!!
 
Liturgie zondag 29 november in de Paadwizer
Psalm 25 A:1,2
Lied 412:3
Lied 320:1,2,3,4
Lied 317:2
Schriftlezing Psalm 86:1-12 (NBV)
Lied Ps.86:4
Schriftlezing Mt.7:24-29 (NBV)
Lied 313:3,4
Lied 823:1,2,3,4
Lied 823:5
Slotlied Lied 433:1,2,3,4,5
 
Aanmelding kerkdiensten Paadwizer
Er zijn weer kerkdiensten in de Paadwizer waarbij u aanwezig kunt zijn. We zijn er erg blij mee, dat
we weer bij elkaar kunnen komen, zij het met het maximale aantal van 30 gemeenteleden. U kunt
zich voor deze diensten opgeven bij Steven van der Sluis, tel 605888 of via
https://tinyurl.com/pknbalk-inschrijving-dienst.
Wanneer u geen afbericht krijgt wordt er op u gerekend. Heeft u zich ingeschreven maar kunt u toch
niet komen, dan kunt u dit telefonisch melden op tel. 605888 Opgeven kan tot zaterdagavond 20u.
Deze dienst vanuit de Paadwizer kan worden beluisterd via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/804-Protestantse-Gemeente-Balk
Thuis kunt u de onlinedienst van ons samenwerkingsverband Balk, ONS en
Harich/Oudega/Ruigahuizen/Kolderwolde zien. Via: http://kerkdienst.jcmusic.nl
Deze 2 diensten blijven voorlopig naast elkaar bestaan.
 
Online Orde van dienst 29-11-'20
Protestantse Gemeente Balk en Protestantse Gemeente ONS Protestantse Gemeente Oudega-Kolderwolde en Harich-Ruigahuizen
organist: Bertha Harkema
Ouderlingen van dienst: Wybren de Boer (OKHR), Christiaan Kruiger (ONS)
voorganger: ds. Maartje Wildeman en ds. Anke Oosting.
* Zingen Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 Wij zoeken hier uw aangezicht
* Aansteken van de adventskaars:
Eerste kaars, ik steek je aan,
want het nieuwe licht breekt baan!
De belofte eens gegeven
doet ons alle dagen leven.
* Zingen Psalm 25: 1, 2 Heer, ik hef mijn hart en handen
* Zingen: Lied 462: 1 t/m 6 Zal er ooit een dag van vrede
* Evangelielezing Lucas 1: 5-25
* Zingen: Lied 464: 1, 2 Een engel spreekt een priester aan
* Zingen Lied 942: 1, 2, 3 Ik sta voor U in leegte en gemis
* Slotlied Liet 440: 1, 2, 3 Wês optein no, jim frommen
 
“Niet alleen”
Aanstaande dinsdagmiddag, 1 december, is er weer gelegenheid om elkaar te Ontmoeten rondom het
thema: 'Niet alleen'. Pastor Lieke Versluis en Annet Draaisma ontvangen u graag om 14.30-16.00
uur. Graag opgeven bij: Annet Draaisma, 603388 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U bent van harte welkom!
 
Verjaardagsfonds
Woensdag 2 december a.s. kunnen nog weer kaarten gehaald en envelopjes ingeleverd worden van
10-11 uur in de Paadwizer. Tot ziens!
Joop Bierman
 
Collecte Kerstvrouwen 29 november
De afgelopen jaren heeft de diaconie met de ‘pearse ponkjes’ tijdens de adventsperiode gecollecteerd
voor de Kerst-vrouwen. Dit was de collecte bij de uitgang. Dit jaar hebben we niet als voorgaande
jaren een adventsperiode met een extra collecte maar is er misschien nog wel meer behoefte aan het
werk van de Kerst-vrouwen:
Geef een lichtje aan een ander voor de donkere dagen rond kerst
Daarom collecteert de diaconie in de kerkdienst op 29 november voor de Kerst-vrouwen. Zowel in
de fysieke dienst in de Paadwizer, als de gezamenlijke online dienst met PKN Gemeentes ONS,
Harich-Ruigahuizen en Oudega-Kolderwolde. U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie op
NL32RABO0305202219 o.v.v. kerstvrouwen.
Ziekte, ziekenhuisopnames of thuiskomsten
Ook hier hebben we uw hulp nodig; met elkaar vormen we een grote gemeente en samen zijn we onze
ogen en oren! Graag vragen we u om de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0514-604125) te informeren over
ziekte of ziekenhuisopnames van onze gemeenteleden.
De kerkdienst via kerkdienstgemist.nl
De afgelopen tijd heeft u de kerkdienst kunnen bekijken via youtube. Hopelijk doet u dit goed. Deze
kerkdienst, zal vanaf nu, ook te beluisteren zijn via kerkdienstgemist.nl en via de bijbehorende app.
Dit was altijd al mogelijk, wanneer de dienst plaatsvond op zondagochtend in een van onze kerken.
Maar door de uitzending via youtube kon dit niet meer. De dienst zal zo spoedig mogelijk na de
uitzending ook op kerkdienstgemist.nl te beluisteren zijn. We kunnen alleen nog niet beloven, dat dit
ook direct al op zondag(-ochtend) zal zijn. De diensten van de afgelopen weken staan er in ieder
geval al wel.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/804-Protestantse-Gemeente-Balk
Durk de Jong en Steven van der Sluis
Collecteren voor Kerk en Diaconie
Het bezoeken van een fysieke kerkdienst is voorlopig aan beperkingen gebonden. Kunt of wilt u niet
naar de kerk komen, dan hebt u de volgende mogelijkheden om bij te dragen aan de collecte voor de
Kerk of voor de Diaconie:
Een bijdrage voor de collecte van de Diaconie kunt u storten op bankrekening NL 32 RABO 0
305202219.
Een bijdrage voor de collecte van de Kerk kunt u storten op bankrekening NL 25 RABO 0
305209620.
Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan verzoeken wij u niet wekelijks, maar bijvoorbeeld 1x
per maand uw collectegeld over te maken. Dit om te voorkomen dat we administratief veel
boekingen moeten verwerken en ook rekent de bank een tarief voor elke bijschrijving.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk het gebruik van Collectemunten. Mocht u hiervan nog geen
gebruik maken, dan is dit misschien een reden om dit nu wel te doen. Voor informatie zie achterzijde
Underweis.
Collectemunten kunt u dan in gesloten enveloppen (1x voor Kerk en 1x voor Diaconie) inleveren bij
de Penningmeester, It Hoefizer 8. U hoeft uw naam niet te vermelden.