Agenda
I.vm. het coronavirus heb ik de gehele kerkbrief voor aankomende week op de website gezet.
Misschien dat sommigen van u de papieren kerkbrief altijd krijgen dan kan men eventueel deze hier lezen.
Vr. Gr. Jan Schippers
Jaargang 24 – Nummer 2, 24 januari 2021
Liturgische kleur: groen
 
Kerkdienst 24 januari Vanuit Balk http://kerkdienst.jcmusic.nl
Blog PKN Balk https://konneksje.nl
Voorbede aanvragen U doet dat door een e-mailberichtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Ik tel mijn zegeningen… 
Hoewel ik zelf niet zo heel erg van de liederen uit de bundel van Joh. de Heer hou, lijkt een van de
lievelingsliederen van mijn Beppe uit deze bundel de afgelopen week mijn levensmotto te zijn
geweest.
U weet ongetwijfeld wel dat ik tot de zogenaamde groep van kwetsbaren behoor als het gaat om de
besmetting met het Covid-19-virus. En ondanks dat ik probeer me zo goed mogelijk te houden aan
alle adviezen en regels die ons van hoger hand worden aangereikt, was daar twee weken geleden dan toch echt het moment daar. Het moment dat ik keelpijn kreeg, spierpijn en hoofdpijn, en ook nog eens een stevige portie snotterigheid daarbij, maar vooral koorts… “it gie my op en ôf”. Kortom, alle mogelijke vinkjes die gezet konden worden, kon ik zetten.
Dus een test gedaan, en in de spannende uren die daarop volgden had ik mij eigenlijk al neergelegd
bij het feit dat het oordeel positief zou zijn, wat dus eigenlijk negatief is.
Maar op vrijdagochtend bleek de test een negatief resultaat te hebben opgeleverd. Een bezoek aan de huisarts later bleek het slechts te gaan om een fikse keelontsteking. Na een dikke week, waarvan een aantal dagen zwijgend te hebben doorgebracht (en zij die mij kennen weten wat een straf dat is…) was ik weer opgeknapt. “Telt uw zegeningen,” ik kan het Beppe bijna horen zingen.
Afgelopen week beleefden we opnieuw zo’n telmomentje: dinsdagochtend werden we gebeld door
mijn moeder. De ambulance was onderweg naar Joure om mijn vader naar het ziekenhuis te brengen; hij had hartproblemen. Een dag van onderzoeken voor mijn vader, en “omhingje” in de hal van het ziekenhuis voor ons. Aan het eind van de dag was het oordeel van de doctoren dat er geen duidelijk beeld was te geven, maar dat ze mijn vader “toch nog een nachtje ter observatie” wilden houden in het ziekenhuis. Diezelfde nacht opnieuw gebeld door mijn moeder; mijn vader had een zeer stevige hartinfarct gehad, en werd met toeters en bellen naar het MCL gebracht alwaar hij die nacht nog is gedotterd. Wat zijn wij blij en dankbaar dat mijn vader er nog is, wat een geluk dat hij “ter observatie” in het ziekenhuis moest blijven! En weer hoor ik Beppe zingen… Ja Beppe, en ik vergeet er geen!
Erik Lankman, ouderling-scriba
 
Lief en Leed
In het ziekenhuis/ revalidatie verblijft:
Mevr. T. Mulder - de Vlugt (Sportfjild 19) verblijft in De Ielânnen, Harste 11 8602 JX Sneek voor
revalidatie.
Mevr. D. v.d. Veer-Zijstra (Tjerk Hiddesstraat 18) is weer thuisgekomen.
Mevrouw. B. (Brecht) de Vlugt (Erasmusstraat 20) is opgenomen in het MCL (Henri Dunantweg 2,
8934 AD Leeuwarden) voor een ingrijpende hartoperatie.
Opgenomen in het UMCG te Groningen de heer Berend Okma (Hoefizer 32) afd. A3-IVZ,
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.
De heer Henk Roskam (de Dobbe 25) is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1,
8601ZK Sneek.
 
Bericht van overlijden
Op 19 januari is overleden Sipke de Boer. Sipke woonde aan it Hoekstee 19 in Balk. Sipke is 92 jaar geworden. Hij laat kinderen na.
De dankdienst voor zijn lange leven vindt zaterdag 23 januari in besloten kring plaats.
Voor een schriftelijke condoleance: dhr. A. de Boer, Sleedoornsingel 8, 2803 BZ Gouda.
 
Bevestiging ouderling
De heer K.J. (Klaas Jan) Visser heeft “ja” gezegd op de vraag op hij ouderling wil worden.
De kerkenraad is daar zeer verheugd over! Overeenkomstig de plaatselijke regeling is dit bericht in
de online-kerkdienst van 17 januari afgekondigd.
De bevestiging van Klaas Jan zal plaatsvinden in de online-viering van 31 januari.
 
Voorzitterschap van de kerkenraad
Eerder melden we u dat Annet Draaisma, volgens de kerkorde, te lang ambtsdrager is geweest. Annet heeft haar werkzaamheden als ouderling, en dus ook als voorzitter van de kerkenraad, moeten neerleggen.
Omdat we dit een belangrijke periode is voor onze gemeente, een periode waarin veel documenten getekend moeten worden (denk aan de documenten rondom de nieuwe predikant en de nieuwe pastoraal werker) was er een probleem ontstaan: een tekeningsbevoegde voorzitter ontbrak.
Om voor die situatie een oplossing te vinden, heeft de kerkenraad Margriet Tichelaar-Dijkstra benoemd tot waarnemend voorzitter, voor de duur van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
Annet heeft onze gemeente vele jaren op een verscheidenheid van gebieden gediend, waarvoor we haar veel dank verschuldigd zijn.
Eén van haar taken zou ze graag voortzetten: Annet draagt de lokale oecumene een groot en warm hart toe, ze blijft namens de kerkenraad lid van de Raad van Kerken Balk en Harich.
Het Moderamen zal zich de komende tijd bezig houden met een definitievere invulling van het voorzitterschap.
Erik Lankman, ouderling-scriba
 
Zingen bij de kerkdiensten
Gelet op het dringende advies van de generale synode van de PKN niet te zingen bij kerkdiensten, ook niet in kleine groepjes, ook niet bij opnames van diensten, is besloten dat ook de opnames van de online-kerkdiensten zonder zangers zullen plaatsvinden.
Liturgie3e zondag na EPIFANIE, 24 januari 2021 te Balk
organist: Bertha Harkema
Ouderling van dienst: Coby Bokma
voorgangers: ds. Stephan de Jong en ds. Anke Oosting
* Zingen Lied 275: 1, 2, 3
* Zingen Psalm 63: 1, 2, 3
* bij wijze van glorialied Samen sterk een corona-gospel door Corinne Staal
* Schriftlezing 1 Samuël 3: 1-10 (18)
* Zingen: Lied 170: 3
* Evangelielezing Marcus 1: 14-20
* Zingen: Lied 531: 1, 2,
 
Collecteren voor Kerk en Diaconie
Het bezoeken van een fysieke kerkdienst is voorlopig aan beperkingen gebonden. Kunt of wilt u niet naar de kerk komen, dan hebt u de volgende mogelijkheden om bij te dragen aan de collecte voor de Kerk of voor de Diaconie:
Een bijdrage voor de collecte van de Diaconie kunt u storten op bankrekening NL 32 RABO 0 305202219.
Een bijdrage voor de collecte van de Kerk kunt u storten op bankrekening NL 25 RABO 0 305209620.
Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan verzoeken wij u niet wekelijks, maar bijvoorbeeld 1x per maand uw collectegeld over te maken.
Dit om te voorkomen dat we administratief veel boekingen moeten verwerken en ook rekent de bank een tarief voor elke bijschrijving.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk het gebruik van Collectemunten. Mocht u hiervan nog geen gebruik maken, dan is dit misschien een reden om dit nu wel te doen. Voor informatie zie achterzijde Underweis.
Collectemunten kunt u dan in gesloten enveloppen (1x voor Kerk en 1x voor Diaconie) inleveren bij de Penningmeester, It Hoefizer 8. U hoeft uw naam niet te vermelden.
 
Ziekte, ziekenhuisopnames of thuiskomsten
Ook hier hebben we uw hulp nodig; met elkaar vormen we een grote gemeente en samen zijn we onze ogen en oren!
Graag vragen we u om de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0514-604125) te informeren over ziekte of ziekenhuisopnames van onze gemeenteleden.