Agenda
I.vm. het coronavirus heb ik de gehele kerkbrief voor aankomende week op de website gezet.
Misschien dat sommigen van u de papieren kerkbrief altijd krijgen dan kan men eventueel deze hier lezen.
Vr. Gr. Jan Schippers
Jaargang 23 – Nummer 39 – 27 september 2020
Liturgische kleur: groen
 
Vanuit de kerk te Nijemirdum Balk /ONS/ Oudega-Kolderwolde en HarichRuigahuizen
Voorganger Ds. Anke Oosting en Ds. Maartje Wildeman
Ouderling/diaken Jeannet Bekedam
Organist Durk Tuinier en Marten Hendrik Hospes
Koster
Collecten 1 Diaconie 2 Kerk
 
Lief en Leed
Zieken/Revalidatie
-Dhr. F. Kuipers ( Talud 9) verblijft voor revalidatie in de Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure,
kamer 212.
-Mevrouw P de Vries- Koopman, K. van Houtstraat 6 Balk ligt sinds maandag 7 september in het
ziekenhuis..Na verschillende onderzoeken bleek ze een hersenbloeding te hebben gehad.
Op dinsdagavond is ze over geplaats naar Groningen waar ze donderdagmorgen is geopereerd.
Dit was een risicovolle operatie, maar gelukkig is alles goed gegaan.
Op dinsdag 15 september is ze weer overgeplaatst naar Sneek.
Gelukkig gaat het iedere keer weer wat beter, en kan ze zichzelf al weer aardig redden.
Dinsdag 22 september is ze naar Bloemkamp in Bolsward gegaan om verder te revalideren.
Adres: Floridus Campuslaan 1, 8701AK Bolsward.
 
Bericht van overlijden
Op 20 september 2020 is B. (Diny) Mous – de Poel (* 17.08.1958) 62 jaar, overleden.
De afscheidsdienst zal komende vrijdagmiddag plaatsvinden om 14.00 uur in De Paadwizer .
 
Bedankje
Ik wil graag iedereen bedanken voor de kaarten die ik heb gekregen tijdens m’n revalidatie in “de
Flecke”. Nu ben ik blij om weer thuis te zijn om verder te herstellen.
Een hartelijke groet Gé Jongsma
 
Liturgie 26 september 2020 te Nijemirdum
zangers: Johannes Hospes, Reinder Postma, Wybren de Boer en Esther Koopman
* Zingen Lied 217: 1, 2, 3 De dag gaat open voor het woord des Heren
* We zingen Lied 217: 4
* Glorialied Lied 217: 5
* Zingen: Alles wordt nieuw, deel IV, lied 22: 1, 2, 3 Een vader vroeg zijn oudste zoon
* Schriftlezing Ezechiël 18: 1-4 en 20 door Marten Hendrik
* Zingen: Psalm 25: 1, 2
* Evangelielezing Matteüs 21: 23-32 door Durk Tuinier
* Zingen: Lied 840: 1, 2, 3 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom.
* Zingen Lied Lied 992: 1, 2, 3, 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
* Slotlied Lied 362: 1, 2, 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
 
Beamerdienst zondag 27 september 2020 Paadwizer
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de opname van de kerkdienst van zaterdag 26 september op
de computer te beluisteren en/of te zien, of wilt u liever met meer gemeenteleden kijken dan kunt u
zondag 27 september in de kerkzaal van De Paadwizer om 9.30 uur terecht.
In verband met de Coronamaatregelen zijn er wel aandachtspunten:
• Aanmelding vooraf bij Annet Minkema-Draaisma, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of 603388 (of inspreken tot ca. 18.00 uur).
• 9.15 Inloop
• 9.30 Start beamerdienst
• De ingang is aan de kant van de fietsenstalling aan de D.Aukesstraat.
• Bij binnenkomst is er een gezondheidscheck en worden handen ontsmet.
• U wordt in de kerkzaal een plaats aangeboden.
• Na beëindiging van de dienst wordt aangegeven hoe u de kerkzaal kunt verlaten. (Er is geen
koffiedrinken na de dienst). Annet Dtaaisma, voorzitter
 
Beste gemeenteleden en meelezers,
Woensdag 23 september j.l. is er op de vergadering van onze kerkenraad besloten om de Erediensten
weer te starten per 11 oktober. U zult begrijpen dat men zich hiervoor moet aanmelden en dat bij de
ingang vooraf triage(gezondheids-check) zal plaatsvinden. Op de kerkbrief van volgende week, 4
okt. staat uitgebreid hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Namens de kerkenraad,
Erik Lankman, scriba
Annet Draaisma, voorzitter.
 
Verjaardagfonds
Woensdag 7 oktober is het de bedoeling dat er weer kaarten worden gemaakt. Van 10-11 uur
kunnen de kaarten afgehaald worden met in acht neming van geldende maatregelen. In de hal staat
ontsmettingsmiddel. Tot ziens! Groet, Corrie Hoekstra en Joop Bierman
 
Collecte Beiroet
Op 4 augustus vond in de haven van Beiroet een enorme explosie plaats, die vele doden en
gewonden en honderduizenden mensen dakloos maakte. We zijn inmiddels een maand verder en het
lijkt misschien bijna mosterd na de maaltijd maar Beiroet maar de diaconie wil nog graag collecteren
voor de slachtoffers in Beiroet. Deze ramp, in combinatie met de economische crisis in het land en de
corona pandemie maakt dat er de komende tijd nog veel hulp nodig is.
Helpt u mee? Zondag 27 september is de collecteopbrengst bestemd voor de slachtoffers van de
explosie in Beiroet.
U kunt ook uw bijdrage overmaken op NL32RABO0305202219 o.v.v. Beiroet

Talma Hiem
We zijn weer welkom op Talma Hiem.
Dit was de brief die ik van Elske Woudstra mocht ontvangen.
De kerkelijke bezoekdames/-heren zijn weer welkom in Talma Hiem. Voor hen gelden, net als
voor alle andere bezoekers, onderstaande regels,.
- Bezoekers zijn verplicht zich te registreren. In de sluis (hal) ligt een formulier wat u, elke keer
als u komt, dient in te vullen.
Dit formulier kunt u in de bus doen of inleveren bij de receptie zodat we kunnen achterhalen
wie binnen is geweest in het geval van een corona-uitbraak.
- We vragen de bewoners en familie het bezoek zoveel mogelijk te spreiden.
- Kom bij voorkeur met max. 2 bezoekers per keer langs omdat de 1,5 meter anders niet
haalbaar is.
- Bezoek vindt op het eigen appartement plaats of buiten op een rustige plek.
- Bij binnenkomst loopt u in een rechte lijn naar het appartement.
- U mag wel consumpties nuttigen op het appartement; echter het is niet toegestaan koffie uit
de koffieautomaten, die in de openbare ruimtes staan, te halen.
- Eventuele vragen/opmerkingen bestemd voor zorgmedewerkers en receptie stelt u telefonisch.
- Het is niet toegestaan om gebruik te maken van openbare ruimtes zoals restaurant, koffiezaal,
huiskamer e.d.
- Check uw gezondheid voordat u de locatie betreedt.
- Houd u aan de RIVM richtlijnen, handhygiëne en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek.
Wat betreft de Skou en Talma Park overlegt u eerst telefonisch met uw bezoekadres. Noteer thuis
wanneer u er bent geweest. En houd de RIVM richtlijnen aan.
Namens ons pastorale team wens ik jullie allemaal een gezegende tijd toe. Betty Posthumus
Ziekte, ziekenhuisopnames of thuiskomsten
Ook hier hebben we uw hulp nodig; met elkaar vormen we een grote gemeente en samen zijn we onze
ogen en oren! Graag vragen we u om de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0514-604125) te informeren over
ziekte of ziekenhuisopnames van onze gemeenteleden.
De kerkdienst via kerkdienstgemist.nl
De afgelopen tijd heeft u de kerkdienst die we samen met ONS uitzenden, kunnen bekijken via
youtube. Hopelijk doet u dit goed. Deze kerkdienst, zal vanaf nu, ook te beluisteren zijn via
kerkdienstgemist.nl en via de bijbehorende app. Dit was altijd al mogelijk, wanneer de dienst
plaatsvond op zondagochtend in een van onze kerken. Maar door de uitzending via youtube kon dit
niet meer.
De dienst zal zo spoedig mogelijk na de uitzending ook op kerkdienstgemist.nl te beluisteren zijn.
We kunnen alleen nog niet beloven, dat dit ook direct al op zondag(-ochtend) zal zijn.
De diensten van de afgelopen weken staan er in ieder geval al wel.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/804-Protestantse-Gemeente-Balk
Durk de Jong en Steven van der Sluis
Collecteren voor Kerk en Diaconie in Coronatijd
Al sinds half maart kunnen we niet naar de kerk en dat zal ook nog wel even zo blijven.
Al die tijd is er voor u geen gelegenheid uw gaven te doen in de collecte voor Kerk of Diaconie.
Daarvoor is nu een oplossing, welke wordt aangeboden door de SKG (Stichting Kerkelijk
Geldbeheer) in samenwerking met samengoeddoen.
Als u op onderstaand link klikt, kunt u via de bank een bedrag overmaken, zowel voor de Kerk als
voor de Diaconie. Dit gaat via een derdenrekening; alle bedragen, overgemaakt door leden van onze
gemeente worden 1x per week aan ons overgemaakt.
https://www.samengoeddoen.nl/gift/82607b0bea6e23334bb6ebe0a694ac46
U kunt dit wekelijks doen, maar bijvoorbeeld ook 1x per maand.
Maakt u gebruik van collectemunten, dan hebben we daarvoor de volgende oplossing, zodat u
gewoon van uw munten gebruik kunt maken:
Levert u het gewenste aantal collectemunten in 2 dichtgeplakte enveloppen in bij Dirk Faber, It
Hoefizer 8. 1 envelop voor de collecte bestemd voor de Kerk EN 1 envelop voor de collecte bestemd
voor Diaconie. (dus 2 enveloppen en schrijft u het doel -Kerk of Diaconie- even op de envelop). Dat
kan bijvoorbeeld 1x per maand. U hoeft uw naam niet te vermelden op de envelop. De waarde van de munten wordt dan door de penningmeester op de gebruikelijke manier verrekend.