Bijbelgespreksgroep

Gesprek & ontmoeting Datum/Tijd
maandag 24 oktober 2022 - 20:00

Locatie
De Paadwizer

Info: Ds. Maartje Wildeman
Tel.: (0514) 59 37 81
Mail

Voor wie op regelmatige basis in gesprek gaat door een bijbelboek zeer nauwgezet samen te lezen.
Te beginnen met het laatste boek uit de bijbel: Openbaring.
Openbaring is een apocalyptisch boek. Het wil geheimen van het leven en de toekomst onthullen. Om troost, hoop en moed te geven. Maar om dat goed te horen én te kunnen ontvangen is een thuis zijn in die beelden die gebruikt worden nodig.
Dat waren die christenen aan wie Johannes die brieven schreef.
Dat zijn wij niet.
Nodig is het de beelden in de gehele context van het boek te verstaan en in nauwe samenhang met het Oude Testament.
De schrijver Johannes greep in zijn machteloosheid als banneling op een eiland, ver van zijn gemeenten, terug op oude woorden uit het Oude Testament en van de apocalyptici voor hem.
Hij herkende er dezelfde worsteling en hetzelfde roepen uit de diepten erin.
Hetzelfde zoeken naar een uitweg, met als basis het geloof in God die alles beheerst en de heilige Schriften waarin daarover geschreven is.